Home Geschiedenis Evenementen Media Links Contact
Biografisch overzicht voor ‘t Mestreechs Rizzjemint van  Johan Pieter Reigersman  Geboren te Breda op 29 mei 1731 - overleden ’s-Gravenhage 22 november 1802  Dient in het regiment Hollandse Guardes te voet:  Vaandrig 1748-, 2e luitenant 1753-, in de lijfcompagnie (grenadiers) van het 2e bataljon 1760, 1762,  1e luitenant in deze compagnie, maar met de rang van kapitein 1762-, 1e luitenant effectief, kapitein-commandant van de lijfcompagnie (grenadiers) van het 1e bataljon met de rang van luitenant-kolonel 1768-1772  Gaat over naar het regiment van graaf d’Envie:  Luitenant-kolonel 1e bataljon tevens kapitein (eigenaar) van de 4e compagnie 1e bataljon 1772-,  Gaat over naar het regiment Oranje-Gelderland:  Kolonel 2e bataljon 1776-, kolonel-commandant van het regiment (regimentscommandant) 1779-1790, kapitein (eigenaar) van de grenadierscompagnie 2e bataljon 1782-, luitenant- kolonel effectief 1785-, generaal-majoor 1790-  Met de omwentelingen in 1795 ontslagen uit de dienst.  Johan Pieter is een zoon van Mr. Jacob Reigersman (drossaard en schout van het West- en Zuidkwartier van het Markiezaat van Bergen op Zoom, bankier te Bergen op Zoom en Breda, advocaat voor de Raad en het Leenhof van Brabant, raad en rekenmeester van de markies van Bergen op Zoom resp. van de prins van Oranje te ’s-Gravenhage) en Maria Jacoba van der Heyden de Gouda.  Hij trouwt ’s-Gravenhage 23 mei 1763 Antonia Dutry van Haeften, dochter van Mr. Cornelis Dutry, heer van Haeften (burgemeester van Zaltbommel) en Maria van Niel
Zeist, 27 februari 2014 Jhr. mr. A. Reigersman, nazaat van de jongere broer van Johan Pieter Reigersman
Voor optredens of presentatie: Telefoon : 06 53771952
Navigation Menu
Biografisch overzicht voor ‘t Mestreechs Rizzjemint van  Johan Pieter Reigersman  Geboren te Breda op 29 mei 1731 - overleden ’s-Gravenhage 22 november 1802  Dient in het regiment Hollandse Guardes te voet:  Vaandrig 1748-, 2e luitenant 1753-, in de lijfcompagnie (grenadiers) van het 2e bataljon 1760, 1762,  1e luitenant in deze compagnie, maar met de rang van kapitein 1762-, 1e luitenant effectief, kapitein-commandant van de lijfcompagnie (grenadiers) van het 1e bataljon met de rang van luitenant-kolonel 1768-1772  Gaat over naar het regiment van graaf d’Envie:  Luitenant-kolonel 1e bataljon tevens kapitein (eigenaar) van de 4e compagnie 1e bataljon 1772-,  Gaat over naar het regiment Oranje-Gelderland:  Kolonel 2e bataljon 1776-, kolonel-commandant van het regiment (regimentscommandant) 1779-1790, kapitein (eigenaar) van de grenadierscompagnie 2e bataljon 1782-, luitenant-kolonel effectief 1785-, generaal-majoor 1790-  Met de omwentelingen in 1795 ontslagen uit de dienst.  Johan Pieter is een zoon van Mr. Jacob Reigersman (drossaard en schout van het West- en Zuidkwartier van het Markiezaat van Bergen op Zoom, bankier te Bergen op Zoom en Breda, advocaat voor de Raad en het Leenhof van Brabant, raad en rekenmeester van de markies van Bergen op Zoom resp. van de prins van Oranje te ’s-Gravenhage) en Maria Jacoba van der Heyden de Gouda.  Hij trouwt ’s-Gravenhage 23 mei 1763 Antonia Dutry van Haeften, dochter van Mr. Cornelis Dutry, heer van Haeften (burgemeester van Zaltbommel) en Maria van Niel
Zeist, 27 februari 2014 Jhr. mr. A. Reigersman, nazaat van de jongere broer van Johan Pieter Reigersman
Voor optredens of presentatie: Telefoon : 06 53771952